Om de verschillen in bereidheid of voorkeur van (groepen) mensen in leervormen beter te begrijpen, zal een monitor naar leercultuur worden opgezet. De aanpak om een sterke leercultuur op te zetten heet LevenLangOntwikkelen (LLO).

Het doel van het onderzoeksproject is het visualiseren van de ontwikkeling van een leercultuur en de ontwikkeling van de richting van persoonlijke deelname aan levenslange ontwikkeling. Daarbij gaat het niet alleen om de motivatie van het individu om te leren, maar ook om de zorg voor levenslange ontwikkeling binnen het bedrijf of de organisatie. Dit omvat ook de bijdrage van overheidsbeleid aan andere invloeden van de leercultuur.

Mbo- en hoger onderwijsinstellingen, gemeenten en bedrijven erkennen het belang van de monitor, mede door de ingrijpende veranderingen in de coronacrisis. Leven lang ontwikkeling (LLO) krijgt steeds meer aandacht.

Lees meer over LLO op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NR). Het NRO  heeft sinds december een call voor de monitor uitstaan, de inrichting van de monitor start naar verwachting aan het eind van het jaar.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft de call voor de monitor sinds december vorig jaar uitstaan. Naar verwachting start de inrichting van de monitor eind van het jaar. Klik hier voor meer informatie over de monitor.