Stichting Gast in de Klas lanceert een uniek initiatief voor PO, VO en MBO: een online databank waar vraag en aanbod van gastlessen, lespakketten, projecten en excursies bij elkaar komen. “Levensecht onderwijs – hetgeen de databank stimuleert – versterkt de link tussen onderwijs en maatschappij”, aldus Mike Schiltmans, initiatiefnemer van de Stichting.

Stichting Gast in de Klas lanceert een uniek initiatief voor PO, VO en MBO: een online databank waar vraag en aanbod van gastlessen, lespakketten, projecten en excursies bij elkaar komen. “Levensecht onderwijs – hetgeen de databank stimuleert – versterkt de link tussen onderwijs en maatschappij”, aldus Mike Schiltmans, initiatiefnemer van de Stichting. Het educatief aanbod van onder meer De Koninklijke Bibliotheek, het COC, de Wijkalliantie en Amnesty is te vinden op gastindeklas.nl.

Signalen uit het onderwijs
In november 2009 is het initiatief opgericht door Schiltmans, manager bij Mensen voor Mensen. “Voor mijn werk ben ik regelmatig in gesprek met docenten en schoolbesturen. Ik merk dat er op school veel vraag is naar kwalitatief goede materialen en gastlessen, maar het kost de docent veel tijd en moeite om iets te regelen. Gastindeklas.nl is mijn antwoord op die behoefte.” Het kernwoord van gastindeklas.nl is levensecht onderwijs. De maatschappij in de klas halen door een themales, een interessante spreker of projectweek, of de klas in de maatschappij plaatsen door een dag op pad te gaan met de leerlingen zijn manieren om onderwijs `levensecht’ te maken. Dat werkt motiverend voor zowel docent als leerlingen, en het is een zinnige en leuke aanvulling op de reguliere lessen.

Gebruiksvriendelijk
Andrew Niemeijer, docent van het jaar 2009-2010, is positief over gastindeklas.nl: “De helderheid en de snelheid van zo’n databank maken me enthousiast”. Niemeijer legt uit dat kwaliteit van aanbod een belangrijk aspect is waar hij op let als hij aanbod zoekt. Ook is het voor hem belangrijk dat het aanbod precies passend is in de setting waarin les wordt gegeven. “Er zijn best wat obstakels voor docenten om aanbod de klas in te halen. Als je het aantal stappen voor de docent kunt verkleinen dan werkt dat heel goed.” Dat is waar de databank gastindeklas.nl op gericht is: het makkelijker maken voor de docent om passende educatieve middelen te vinden. “De databank dient als