Een lang gekoesterde ambitie in het onderwijs is het besteden van aandacht aan de behoeften van elke individuele student, op een georganiseerde en beheersbare manier voor de leraar. De meeste scholen hebben hiervoor al een vorm van differentiatie ingevoerd, bijvoorbeeld het groeperen van leerlingen op basis van specifieke behoeften. Volgende stap? Maatwerk op individueel niveau.

In dit artikel wordt getoond welke technologie op komst is en hoe deze kan bijdragen aan maatwerk op school. Maatwerktechnologie gaat razendsnel. De twee soorten maatwerktechnologie waarvan te verwachten is dat deze op grote schaal zullen worden toegepast zijn:

  • Adaptieve leermiddelen op basis van artificial intelligence (AI)
  • Het overkoepelend dashboard voor de leraar

Hoewel adaptief lesmateriaal ook steeds meer in opkomst is in het onderwijs, zijn we er nog niet. Echter, op basis van de verwachte ontwikkeling van gepersonaliseerde technologie en de ambities die in het onderwijs bestaan, is er een schets te creëren van de situatie die een realistisch toekomstscenario biedt.

Adaptieve leermiddelen en digitale toetsen, gecombineerd met een overkoepelend dashboard, geven de leraar meer tijd voor aanleren van andere vaardigheden.

 

 

Lees het gehele artikel hier.