Het omscholingstraject ‘Make IT Work’ sluit aan als IT-opleider bij opleidingsfonds ‘TechMeUp’. Dat betekent dat kandidaten van dit omscholingstraject een rentevrij studievoorschot kunnen aanvragen bij TechMeUp. De focus ligt op omscholers uit ondervertegenwoordigde groepen. Beginnend IT-talent maakt zo een zorgenvrije start aan hun carrière in Tech. 

Bron: Emerce

TechMeUp maakt renteloze studievoorschotten mogelijk om studenten uit ondervertegenwoordigde groepen om te scholen. Hiermee is het het eerste fonds dat zich richt op inclusieve (om)scholing en technologische diversiteit. Een doelstelling die Make IT Work van harte ondersteunt én uitstekend past bij zijn kandidaten. Deze kandidaten hebben heel verschillende achtergronden. Hun opleidingsniveau (van juristen, economen tot kunstenaars), hun geslacht (1/3 van de studenten van Make IT Work zijn vrouwen), leeftijd (variërend van 21 tot 61 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 31 jaar) en verschillende nationaliteiten.

Vooraf nu ook meer financiële zekerheid
Door de aansluiting bij TechMeUp kan Make IT Work kandidaten nu vooraf meer zekerheid bieden en de mogelijkheid om studieleningen te krijgen. Degenen die niet over de financiële middelen beschikken om de intensieve voltijdse opleiding van vijf maanden te volgen, hebben toch de mogelijkheid om deel te nemen. Ze betalen alleen studieleningen terug als ze worden aangenomen door een werkgever. Studenten van Make IT Work, hebben al baanzekerheid.

Ronald Kleijn, oprichter en landelijk projectleider Make IT Work: “Make IT Work schoolt mensen in 5 maanden fulltime om naar een IT-functie. Vanaf maand 6 starten zij in een baan bij een van de aangesloten werkgevers. In de eerste 5 maanden hebben de cursisten geen inkomen. Door de samenwerking met TechMeUp kunnen wij de mensen die door deze opzet een financiële drempel ervaren een oplossing bieden in de vorm van een studievoorschot. Dat voorschot kunnen zij gebruiken als leefgeld tijdens die vijf maanden.”

Uitbreiding
Met de samenwerking breidt TechMeUp steeds meer uit met aangesloten opleiders. Make IT Work breidt steeds meer uit met deelnemende hogescholen die de omscholing verzorgen. Cursisten kunnen tegenwoordig terecht voor de omscholing in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Groningen en Hilversum.

Bekijk de volledige publicatie op Emerce.nl
Of kijk voor meer informatie opwww.techmeup.nl en www.it-omscholing.nl.