Mbo’ers hebben steeds meer moeite met het vinden van een geschikte stageplaats. Ook zijn leerlingen veel minder tevreden over de stagebegeleiding vanuit school in vergelijking met die vanuit het stagebedrijf.

Mbo'ers hebben steeds meer moeite met het vinden van een geschikte stageplaats. Ook zijn leerlingen veel minder tevreden over de stagebegeleiding vanuit school in vergelijking met die vanuit het stagebedrijf.

Dat blijkt uit de JOB-monitor, een tevredenheidsonderzoek van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Dat leerlingen steeds moeilijker een stageplaats vinden, wijt JOB aan de moeizame economische situatie. Over de begeleiding vanuit school was 44 procent van de leerlingen positief, tegenover een percentage van 69 procent over de stagebegeleiding op de werkplek. Ook is volgens de enquête een derde van de leerlingen ontevreden over het contact tussen school en stageplaats. De stage zelf kan bij een ruime meerderheid van de ondervraagden over het algemeen rekenen op een positief oordeel.

Veiligheid

Behalve over de stagebegeleiding zijn leerlingen ook minder te spreken over het gebruik van lesmateriaal dat ze zelf hebben aangeschaft. Ook is het gevoel van veiligheid binnen het schoolgebouw iets afgenomen, van 75 naar 73 procent. Leerlingen zijn over het algemeen positiever over de afwisseling tussen zelfstandig werken en werken in groepen in vergelijking met twee jaar geleden. Ook zijn ze positiever gestemd over hun loopbaanbegeleiding. De JOB-monitor is ingevuld door ruim 255.000 leerlingen.