Leren moet toegankelijker worden blijkt uit het jaarlijkse HRD Trends-onderzoek van NIDAP in samenwerking met Springest. De 185 ondervraagde HR-verantwoordelijken bij grote organisaties in Nederland zetten vooral in op e-learning, betere digitale toegang tot leren en meer communicatie over het leeraanbod. Dit meldt Springest.

Leren moet toegankelijker worden blijkt uit het jaarlijkse HRD Trends-onderzoek van NIDAP in samenwerking met Springest. De 185 ondervraagde HR-verantwoordelijken bij grote organisaties in Nederland zetten vooral in op e-learning, betere digitale toegang tot leren en meer communicatie over het leeraanbod. Dit meldt Springest.

83 procent van HR Nederland wil leren dit jaar toegankelijker maken. Volgens 64 procent wordt er ook harder gewerkt aan duurzame inzetbaarheid dan voorgaande jaren.
 
Continu leren wordt volgens de ondervraagde HR-professionals belangrijker vanwege technologische ontwikkelingen of automatisering, veranderende wet- en regelgeving, snellere marktverandering, meer zelfsturing in organisaties en vergrijzing van het personeelsbestand.
 
De belangrijkste kennis die door werknemers gezocht wordt in opleidingen, trainingen en e-learning is nog steeds vakinhoudelijke kennis. Uit het HRD-onderzoek blijken de belangrijkste leertrends in grote en middelgrote organisaties: meer interne kennisdeling, meer individuele begeleiding en coaching en meer eigen initiatief van werknemers om te leren. Ook ziet HR dat er meer korte leertrajecten plaatsvinden. 
 
Om leren toegankelijker te maken, willen HR professionals vooral inzetten op e-learning of andere digitale leermogelijkheden. Daarnaast wordt naar eigen zeggen meer aandacht besteed aan leren (er wordt meer over leren gecommuniceerd), wil HR meer individuele gesprekken of coaching op het gebied van leren organiseren, worden Learning Management Systemen ingericht, wordt meer transparantie beoogd over mogelijkheden en wordt actief gezocht naar manieren om het eigen initiatief van werknemers te verhogen.