Een ruime meerderheid van de leraren op de basisschool en middelbare school is voor een verbod op smartphones in de klas. Een deel wil ze zelfs de school niet in, ook niet in de pauze. Ze leiden te veel af, aldus de leraren. Dat blijkt uit onderzoek van Teacher Tapp in samenwerking met Kennisnet.

Verschenen op Kennisnet door Remco Pijpers

Teacher Tapp is een app waarin leraren dagelijks vragen beantwoorden over hoe het er op hun school aan toe gaat. Ook schoolleiders, teamleiders en onderwijsondersteunend personeel kunnen vragen via de app beantwoorden. Schoolleiders zijn ook redelijk resoluut in hun afwijzing van smartphones in de klas. Voornaamste reden voor het verbod is de mate van afleiding die een mobiele telefoon veroorzaakt. 75% van de deelnemers aan het onderzoek in het vo geeft dit aan, in het po gaat het om 54%. Een bijna even grote groep uit het basisonderwijs stelt dat het verbod niet alleen in de klas maar ook daarbuiten zou moeten gelden, bijvoorbeeld in de pauze. In het voortgezet onderwijs geeft slechts 33% dit aan.

Lees verder