Het leereffect bij studenten die gebruik maken van de nieuwe online studiehulp PaboWijzer is twee keer zo groot als bij studenten die alleen met het boek leren. Dit blijkt uit het afstudeeronderzoek van Marita Overwijk, masterstudent Educational Science & Technology aan de Universiteit van Twente.

Het leereffect bij studenten die gebruik maken van de nieuwe online studiehulp PaboWijzer is twee keer zo groot als bij studenten die alleen met het boek leren. Dit blijkt uit het afstudeeronderzoek van Marita Overwijk, masterstudent Educational Science & Technology aan de Universiteit van Twente.

Overwijk, die de behoeften, het leereffect en het gebruik van digitale ondersteuning onderzocht, heeft o.a. een experiment uitgevoerd onder ruim 40 pabostudenten van verschillende pabo’s voor de vakken rekenen/wiskunde en drama. Na eerst een 0-meting te hebben gedaan, liet ze een groep studenten een week lang met PaboWijzer leren en een controlegroep alleen met het boek. Bij de natoets bleek dat de groep die met PaboWijzer had gestudeerd een dubbele leerwinst had geboekt ten opzichte van de groep die alleen met het boek had gestudeerd.

Uit het onderzoek bleek verder dat PaboWijzer alle leerstijlen van studenten ondersteunt en helpt bij het verdiepen en structureren van kennis. Voor het onderzoek interviewde Overwijk ook docenten. Hieruit blijkt dat zij van mening zijn dat PaboWijzer op positieve wijze bijdraagt aan het educatieve proces, doordat het een belangrijke kennisbron vormt naast de colleges.

pabowijzer.noordhoff.nl