De zoekmachine voor kinderen Netwijs.nl is vernieuwd. Naast honderden websites met verschillende onderwerpen kun je nu ook zoeken naar plaatjes en filmpjes. De zoekresultaten kun je ook per leeftijd rubriceren. Je kunt Netwijs.nl op school gebruiken maar ook thuis.

De zoekmachine voor kinderen Netwijs.nl is vernieuwd. Naast honderden websites met verschillende onderwerpen kun je nu ook zoeken naar plaatjes en filmpjes. De zoekresultaten kun je ook per leeftijd rubriceren. Je kunt Netwijs.nl op school gebruiken maar ook thuis.

Aanbesteding gewonnen
De rijksoverheid heeft in 2008 via het bureau Maatschappelijke sectoren & ICT een prijsvraag uitgezet. Het doel was een succesvol product helpen verbeteren om hiermee ICT beter in de onderwijspraktijk te integreren. Station to Station B.V. heeft deze aanbesteding gewonnen met het plan voor een platform zoals de nieuwe www.netwijs.nl.

Digitale leeromgeving
Netwijs.nl is al ruim 10 jaar d