Het Kenniscentrum Leermiddelen van SLO heeft haar jaarlijkse leermiddelenmonitor naar het gebruik van leermiddelen uitgevoerd. Dit jaar werd daarbij ingezoomd op het gebruiken, ontwikkelen en delen van (digitale) leermiddelen. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat leraren de methoden flexibel gebruiken en dat bijna alle leraren leermiddelen ontwikkelen en ook delen.

Het Kenniscentrum Leermiddelen van SLO heeft haar jaarlijkse leermiddelenmonitor naar het gebruik van leermiddelen uitgevoerd. Dit jaar werd daarbij ingezoomd op het gebruiken, ontwikkelen en delen van (digitale) leermiddelen. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat leraren de methoden flexibel gebruiken en dat bijna alle leraren leermiddelen ontwikkelen en ook delen. Opvallend is dat dit delen voornamelijk met directe collega’s gebeurt en maar zeer beperkt via het internet.

Gebruik van leermiddelen
Net als in vorige jaren laat de monitor zien dat leraren de methode als de basis gebruiken. 90% van de leraren geeft aan dat ze flexibel met de methode omgaan, waarbij zowel eigengemaakte als andere