Mike Eman, minister-president van Aruba, wil alle scholen op het eiland van zonnepanelen gaan voorzien. De bespaarde energiekosten wil Eman aanwenden voor verbetering van het onderwijs.

Mike Eman, minister-president van Aruba, wil alle scholen op het eiland van zonnepanelen gaan voorzien. De bespaarde energiekosten wil Eman aanwenden voor verbetering van het onderwijs.

Het plaatsen van de zonnepanelen is een onderdeel van het project om scholen op het eiland te renoveren en te verbeteren. Sinds 2010 wordt er gewerkt aan het opknappen van verschillende wijken op het eiland. Aruba wil in 2020 volledig onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en enkel schone energie produceren. Aruba telt overigens iets minder dan honderd onderwijsinstellingen (inclusief crèches).