Veel scholen zijn goed op weg om informatiebeveiliging en privacy (IBP) te regelen op hun school. De PO-Raad, VO-raad en Kennisnet zijn benieuwd hoe ver jullie school hiermee is. Om hier inzicht in te krijgen is er een onderzoek opgesteld: de monitor IBP. Doe je ook mee?

Op 25 mei is de nieuwe Europese privacywet ingegaan. Dit betekende dat scholen aan de slag moesten om IBP goed te regelen. En dit vraagt natuurlijk wat van scholen: IBP-beleid maken en het een plek geven in je school. Gelukkig zijn veel scholen al goed op weg.

Hoe ver ben jij met IBP?

Met de monitor IBP onderzoeken de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet hoe ver scholen zijn met hun IBP-beleid en de implementatie hiervan. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap is ook betrokken bij het onderzoek.

Het doel van het onderzoek is het krijgen van een representatief beeld van de stand van zaken in het onderwijs. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen Kennisnet en de raden beter bepalen waar scholen hulp bij nodig hebben en behoefte aan hebben.

De eerste resultaten worden op 18 januari tijdens OnderwijsInzicht  gepresenteerd. In de loop van 2019 publiceren de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet de gedetailleerde resultaten. Aan de hand van de resultaten van de monitor kunnen scholen ook zien hoe ver zij met hun IBP-beleid zijn in vergelijking met andere scholen in de sector.

De monitor wordt in 2018 voor het eerst afgenomen en wordt in 2019 herhaald.

Voor wie?

De monitor IBP is bedoeld voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs en mag ingevuld worden door schoolbestuurders, schoolleiders, ict-coördinatoren, leraren en degenen die op school betrokken zijn bij informatiebeveiliging en privacy.

Doe mee aan het onderzoek

De monitor IBP wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau The Choice. Het invullen van de monitor kost je ongeveer 10-15 minuten en je doet dit volledig anoniem.

Meedoen? Start het onderzoek

Meer informatie

Wil je meer informatie of heb je vragen over het onderzoek? Neem contact op met ibp@kennisnet.nl

Bron: https://www.kennisnet.nl/artikel/monitor-ibp-hoe-heeft-jouw-school-informatiebeveiliging-en-privacy-geregeld/