Om de toegang tot digitaal materiaal te vereenvoudigen kunnen Muiswerkgebruikers vanaf 15 oktober eenvoudig inloggen met Single Sign-On via Basispoort én zijn de resultaten van leerlingen zichtbaar in het overkoepelende dashboard Momento.

Muiswerkresultaten in Momento

Al jaren hebben leerkrachten de wens voor een overkoepelend dashboard dat ervoor zorgt dat zij niet langer iedere leeromgeving langs hoeven te gaan voor een volledig beeld van de voortgang van hun leerlingen. Momento is het antwoord op die wens: een gratis, overkoepelend dashboard, waarmee je je keuzevrijheid voor apparaten en leermiddelen behoudt en waarin je als leerkracht de resultaten van verschillende methodes netjes bij elkaar ziet staan. Theo Schijf: “Momento zorgt ervoor dat leerkrachten makkelijker dan ooit signalen vanuit Muiswerk ontvangen over hun leerlingen. Zo kunnen leerkrachten in de dagelijkse onderwijspraktijk nog beter inspelen op behoeften van leerlingen.” Vanuit Momento kun je doorklikken naar de dashboard van Muiswerk, waar je meer informatie over de resultaten vindt.

Samenwerkingen waar gebruikers profijt van hebben
Muiswerk Educatief koppelde eerder al met Entree van de Kennisnet Federatie, met ParnasSys en met Esis. Theo Schijf, hoofd ontwikkelaar en algemeen directeur van Muiswerk Educatief: “Wij willen de toegang tot onze modules zo makkelijk mogelijk maken. We zijn altijd op zoek naar samenwerkingen waar onze gebruikers profijt van hebben. Leerlingen vragen hun juf of meester vaak om hulp bij het inloggen: “Waar moet ik ook alweer inloggen?” “Wat was mijn wachtwoord ook alweer?” Steeds meer basisscholen werken met Basispoort én met Muiswerk; daarom is dit een logische stap.”

 Meer informatie