Alle scholen oriënteren zich op de menukaart van het NPO, die mogelijke interventies laat zien. De meeste teams zouden het liefst geld willen inzetten om meer menskracht te organiseren en meer maatwerk te bieden. Omdat het NPO 2 jaar loopt, is het lastiger om dit structureel te doen. Toch kunt u zich nu voorbereiden om op lange termijn structurele veranderingen te maken. Als u duurzaam aan de slag gaat met digitale technologie
Wat moet u dan weten?

Aan de slag met digitale technologie

Bij de inzet van ict in het onderwijs is het Vier in balans-model een belangrijk uitgangspunt. Het vraagt aandacht voor visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ict-infrastructuur. Deze 4 factoren helpen u bij een doordachte inzet van ict.

Om op een doordachte manier invulling te geven aan de interventie digitale technologie, kunt u denken aan deze 3 uitgangspunten:

  1. Inlopen van leervertragingen met ict
  2. Het vormgeven van goed professionaliseringsbeleid
  3. Duurzaamheid door goede technische randvoorwaarden

 

Meer weten? Lees hier het gehele artikel.

Bron: www.kennisnet.nl

Geschreven door: Redactie Kennisnet