Lager rapportcijfer

Uit het Cybersecurity Onderzoek Veilig Online 2021, uitgevoerd door I&O Research in opdracht van ministerie van Economische Zaken en Klimaat, blijkt dat Nederlanders over de gehele linie zich meer zorgen maken over hun online veiligheid dan vorig jaar. Een deel geeft zelfs aan dat de zorgen tijdens corona zijn toegenomen. Ook geven zij zichzelf gemiddeld een lager rapportcijfer
(6, 6) dan voorgaand jaar (7,0) als het gaat om het omgaan met online risico’s en daarmee ook het nemen van maatregelen.

Phishing, DDoS en bankhelpdeskfraude

Als meest voorkomende vorm van cybercrime wordt phishing genoemd. Vier op de vijf Nederlanders ontving het afgelopen jaar een phishingmail. Ook laat het rapport zien dat een aantal groepen in de samenleving kwetsbaarder voor cybercrime is dan anderen. Zo ligt het kennisniveau bij ouderen en lager opgeleiden minder dan bij de andere groepen. Dat is ook terug te zien in het gedrag, ze nemen bijvoorbeeld minder snel maatregelen om zich online te beschermen.

Medewerkers van grootbedrijven en in de vitale infrastructuur denken vaker dan andere medewerkers dat ze te maken kunnen krijgen met een DDoS-aanval. Medewerkers van klein-MKB denken juist relatief vaak te maken te kunnen krijgen met bankhelpdeskfraude.

Bron: veiliginternetten.nl

Lees hier het hele artikel