Wereldwijd stellen hogescholen en universiteiten steeds vaker onderwijsmateriaal open beschikbaar.

Wereldwijd stellen hogescholen en universiteiten steeds vaker onderwijsmateriaal open beschikbaar.  Het gebruik van platforms als iTunes U, YouTube EDU voor leermaterialen en Coursera voor massive open online courses (MOOC