Hoger collegegeld voor langstudeerders, beperking van het ov-recht en de basisbeurs. Het ziet er in de plannen van de overheid somber uit voor studenten vanaf 2012. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) maakt zich dan ook zorgen dat studenten door deze plannen genoodzaakt zijn meer en langer te lenen waardoor de studieschuld nog meer zal stijgen.

Hoger collegegeld voor langstudeerders, beperking van het ov-recht en de basisbeurs. Het ziet er in de plannen van de overheid somber uit voor studenten vanaf 2012. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) maakt zich dan ook zorgen dat studenten door deze plannen genoodzaakt zijn meer en langer te lenen waardoor de studieschuld nog meer zal stijgen.

Studieschuld stijgt
Uit cijfers van de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) blijkt dat de studieschuld die afgestudeerde studenten in 2011 moeten betalen hoger is dan in 2010. Moesten studenten in 2010 gemiddeld nog