Uitgeverij Malmberg brengt deze maand de reparatiecursus Leesvaardig op de markt. Leesvaardig is een leerwerkboek voor brugklassers en heeft tot doel de problemen op te lossen van brugklasleerlingen die tekortschieten op het gebied van begrijpend lezen.

Uitgeverij Malmberg brengt deze maand de reparatiecursus Leesvaardig op de markt. Leesvaardig is een leerwerkboek voor brugklassers en heeft tot doel de problemen op te lossen van brugklasleerlingen die tekortschieten op het gebied van begrijpend lezen.

De cursus bestaat uit een cyclus van 18 lessen en een herhalingsblok van 6 lessen. De lessen kunnen worden gegeven door taaldocenten en door anderen met kennis van (lees)didactiek, zoals remedial teachers. Bij de cursus is een uitgebreide docentenhandleiding beschikbaar die ingaat op leesdidactiek en die gerichte ondersteuning biedt bij iedere les.

De laatste jaren is uit verschillende onderzoeken gebleken dat het niet goed gesteld is met de leesvaardigheid en meer specifiek met het tekstbegrip van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Zwakke lezers ondervinden dagelijks nadeel van hun achterstand. De achterstand blijft oplopen omdat zwakke lezers het lezen zoveel mogelijk vermijden. Hun woordenschat blijft achter en daardoor vertoont hun hele begrip van de wereld om hen heen gaten en rafels.

Uitgeverij Malmberg vindt het belangrijk om specifiek aandacht te besteden aan deze zwakke lezers en heeft daarom ge