Het

Het ‘Europa Journaal’ is het nieuwe aan de actualiteit gebonden lespakket van KlasseTV voor groep 7 en 8 over Europa. Het lespakket bevat diverse onderdelen, zoals nieuwsvideo’s en werkbladen. Erg bijzonder is dat de leerkracht en/of de leerling met het materiaal ook een ‘eigen’ journaal kan samenstellen.

Het doel van het ‘Europa Journaal’ is de kennis van de leerlingen over Europa te vergroten, zodat zij zich zelfstandig een mening kunnen vormen over Europa en haar kernwaarden: menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid, solidariteit, burgerschap en gerechtigheid. De eerste ‘uitzending’ is vanaf 10 september via KlasseTV beschikbaar.

KlasseTV ontwikkelt het Europa Journaal in samenwerking met ThiemeMeulenhoff en Noordhoff Uitgevers. Zo garandeert KlasseTV dat het lesmateriaal aansluit bij de verschillende aardrijkskundemethoden, zoals ‘De blauwe planeet’ en ‘De wereld dichtbij’. Het ‘Europa Journaal’ is ook los van de methoden inzetbaar is. Hierdoor ontstaat een logische samenhang van de lesstof voor de leerkracht en leerling.


Noot: Het ‘Europa Journaal’ is mogelijk gemaakt door subsidie van het Europafonds.