De Pretraket is een methodiek ontwikkeld vanuit de wens kinderen vanaf 3 tot 5 jaar te begeleiden op hun ontwikkelingstocht. Vaak krijgen 3-plussers te weinig uitdaging aangeboden ter bevordering van hun ontwikkeling op de kinderdagverblijven in de verticale groepen.

De Pretraket is een methodiek ontwikkeld vanuit de wens kinderen vanaf 3 tot 5 jaar te begeleiden op hun ontwikkelingstocht. Vaak krijgen 3-plussers te weinig uitdaging aangeboden ter bevordering van hun ontwikkeling op de kinderdagverblijven in de verticale groepen.

Pedagogisch medewerksters hebben op dit gebied weinig scholing genoten waardoor observatie en het signaleren niet tot hun dagelijkse taken behoren. De Pretraket is een handzaam programma waar begeleiders van 3 plussers tot 5 jaar op een eenvoudige speelse wijze mee aan de slag kunnen. Het programma is verwerkt in een digitaalprogramma en wordt ondersteund door een praktisch boek.

Het digitale programma bevat een uitgebreid kindvolgsysteem vanaf 3 jaar. De begeleiders kunnen de kinderen stapsgewijs volgen in de 8 aangeboden leerlijnen.

Door het gebruik van dit eenvoudige programma krijgt de begeleider een exact beeld van de ontwikkelingsfase van het kind. Doormiddel van de aangeboden tools kan het kind al spelend-lerend door ontwikkelen en is het beter voorbereid op de grote overstap naar de basisschool.

De ontwikkeling van het kind wordt inzichtelijk gemaakt voor de begeleiders zowel op kinderdagverblijven/peuterspeelzalen/1e groep van de basisschool en de buitenschoolse opvang.

www.pretraket.net