Twaalf onderwijsinstellingen, samenwerkend in Triple A, kiezen een nieuwe richting voor hun informatievoorziening. Onderwijsvernieuwingen in het MBO en VMBO onderwijs maken het noodzakelijk voor de instellingen om hun informatiehuishouding grondig op de schop te nemen. De opdracht hiertoe werd Europees aanbesteed.

Twaalf onderwijsinstellingen, samenwerkend in Triple A, kiezen een nieuwe richting voor hun informatievoorziening. Onderwijsvernieuwingen in het MBO en VMBO onderwijs maken het noodzakelijk voor de instellingen om hun informatiehuishouding grondig op de schop te nemen. De opdracht hiertoe werd Europees aanbesteed.
Het Nederlandse Educus (een samenwerkingsverband van Stoas Learning en Topicus) bleek hier de sterkste. Interim directeur Olaf McDaniel: ‘Wij zijn natuurlijk ongelofelijk trots op de waardering van de markt voor ons als specialist in onderwijsinformatisering .”

Onderwijsvernieuwing vraagt om flexibel systeem
In het competentiegerichte leren op het VMBO en MBO kiezen deelnemers steeds meer hun individuele leerweg. Ze houden in dit concept de mogelijkheid om te switchen in hun uiteindelijke beroepskeuze. Enerzijds willen de onderwijsinstellingen de deelnemer steeds alle keuzemogelijkheden voor kunnen schotelen. Anderzijds moeten de instellingen de resultaten van die zappende deelnemer gedetailleerd verantwoorden naar de overheid. Dit alles vraagt om veel flexibiliteit, ook op het administratieve vlak; de kernregistratie van de deelnemers.
   
Nederlandse specialisten bleken de sterkste
“Natuurlijk zijn we blij dat we de aanbesteding hebben binnengehaald.” Aldus McDaniel. “Tien grote informatiseringconsortia aasden op de opdracht om Kern Registratie Deelnemers te mogen bouwen. De Triple A instellingen vertegenwoordigen met zo’n 190.000 deelnemers bijna een derde deel van de markt. De scherpe aanbesteding gaf ons de kans te laten zien dat we zowel in inhoudelijke als technische zin een moderne oplossing bieden. De in Educus samenwerkende partijen Stoas Learning en Topicus hebben een naam hoog te houden in de onderwijsmarkt. Stoas Learning is levert en implementeert al lange tijd het meest gebruikte informatiesysteem in het middelbaar beroepsonderwijs. Topicus maakt informatiesystemen voor onder andere het basis- en voortgezet onderwijs.”

Modulair systeem
McDaniel: “Wij faciliteren de scholen met een zeer flexibel concept onder de naam EduArte. Binnen dit concept gaan wij service modules uitleveren die elk een specifiek gebied van hun informatiehuishouding afdekken. Naast de service module voor Kern Registratie Deelnemers, bieden wij meerdere service modules aan, waaronder een deelnemer begeleidingssysteem en een competentiemeter. Onderwijsinstellingen kunnen zelf kiezen wat ze nodig hebben. De service modules werken niet alleen naadloos met elkaar samen maar ook met systemen van derden.”

Verregaande integratie
De EduArte service modules zijn gebouwd op open standaarden. McDaniel: “De service modules zijn gemaakt om flexibel gegevens uit te wisselen met andere systemen. Voor scholen is het bijvoorbeeld erg handig dat resultaten van digitale toetsen, direct zichtbaar zijn in het deelnemerregistratiesysteem. Maar ook de koppelingen met roosters en financiële systemen worden in de toekomst veel eenvoudiger.”