Sinds deze week is klasseplan.nl uitgebreid met de module jaarplanning. Klasseplan is een website voor het maken van weekkaarten op naam voor iedere leerling en het maken van groepsplannen per vak. Dat is nu uitgebreid met de mogelijkheid om de planningen van de meest gebruikte methodes automatisch in te laden in klasseplan.

Sinds deze week is klasseplan.nl uitgebreid met de module jaarplanning. Klasseplan is een website voor het maken van weekkaarten op naam voor iedere leerling en het maken van groepsplannen per vak. Dat is nu uitgebreid met de mogelijkheid om de planningen van de meest gebruikte methodes automatisch in te laden in klasseplan.

Deze stofplanning wordt op drie niveaus ingeladen in de jaarplanning met daarbij de weekdoelen in leerlingentaal. Via deze module kan de planning verdeeld worden over het jaar. Per week is dit aan te passen naar eigen inzicht.

Voordeel
Het voordeel van deze manier van werken is dat het aanmerkelijk minder tijd kost voor een leerkracht om zijn planning te maken. Voor de leerlingen geeft een weekkaart overzicht. Dit zorgt voor rust in de klas en de mogelijkheid om daadwerkelijk op drie niveaus te gaan werken.

Handelingsgericht werken
Veel scholen zijn bezig met handelingsgericht werken, maar zoeken nog naar een manier om dit op een effici