Squla, het online oefenprogramma voor kinderen om thuis spelenderwijs te oefenen voor school, introduceert vandaag een handige smartphone app voor ouders: de Squla Ouder App. Met deze app voor Android en iOS kunnen zij alle vorderingen en de inzet van hun kinderen op Squla volgen en ze met motiverende berichtjes belonen.

Squla, het online oefenprogramma voor kinderen om thuis spelenderwijs te oefenen voor school, introduceert vandaag een handige smartphone app voor ouders: de Squla Ouder App. Met deze app voor Android en iOS kunnen zij alle vorderingen en de inzet van hun kinderen op Squla volgen en ze met motiverende berichtjes belonen. Waar eerdere apps voornamelijk leerzame quizzen, games en instructiefilmpjes voor kinderen op de basisschool bevatten, wil Squla met de Ouder App ouders stimuleren om actief betrokken te zijn in het leerproces van hun kind.

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek[1] van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar ouderbetrokkenheid dat het belang van een goede relatie tussen school en ouders breed in de samenleving wordt gedeeld. Leerlingen presteren beter als ouders en school samenwerken en het zorgt voor een plezierig en veilig leerklimaat voor iedereen. De nieuwe Ouder App van Squla speelt hierop in door ouders de mogelijkheid te bieden actief betrokken te zijn bij het leerproces van hun kinderen.

Andr