SURF maakt nieuwe strategie bekend, waarin de volgende kernpunten zijn opgenomen: flexibiliseren van het onderwijs en toetsen verbeteren, het verbeteren van Open Science en regie houden binnen de digitale infrastructuren in het hoger onderwijs. Nu steeds meer zaken digitaal doortrokken raken, hoe behouden we de zeggenschap en eigenaarschap over onderwijs en onderzoek. 

Bron: ScienceGuide

SURF identificeert in de nieuwe strategie voor de periode 2022-2027 meerdere uitdagingen op het snijvlak van digitalisering en het hoger onderwijs. Zo verandert het hoger onderwijs aanzienlijk door de digitale transitie; dat brengt voordelen en mogelijkheden met zich mee, maar noopt ook tot een stevige bezinning op de autonomie van datzelfde hoger onderwijs. De invloed van big tech-bedrijven wordt binnen hoger onderwijsinstellingen snel groter – alsook de afhankelijkheid van deze tech-bedrijven.

Commerciële Techbedrijven hebben vaak andere bedoelingen dan hoger onderwijsinstellingen, over bijvoorbeeld het gebruik van persoonlijke data. “We zien dat een klein aantal grote techbedrijven steeds meer de dienst uitmaken, en andere opvattingen kunnen hebben over de bescherming van privacy. Sommige Techbedrijven leven van het verzamelen en verkopen van persoonlijke gegevens”

Aanvallen van cybercriminelen op de Universiteit Maastricht, de HAN, Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam zorgen ervoor dat SURF extra waakzaam is. “Cyberdreigingen vormen een steeds groter risico voor bijna alle processen in onderwijs en onderzoek. Dat komt onder andere doordat we als sector afhankelijker worden van ict. We moeten hier dus veel aandacht voor hebben, en de bijbehorende vraagstukken sectorbreed aanpakken”, aldus de nieuwe strategie van SURF.

 

Lees het volledige artikel hier op ScienceGuide.nl