Gisteren

Gisteren werd in de Melkweg in Amsterdam de website Sciencespace.nl in gebruik genomen. Dit is een nieuwe sciencewebsite voor de vakken (biologie, natuur- en scheikunde). Scholieren kunnen hier onder andere terecht als ze een gesprek willen met met gerenommeerde Bèta-onderzoekers, dit kan dan op school door middel van videoconferencing. De mogelijkheid is ook toegevoegd aan de website Natuurkunde.nl.

Scholieren kunnen op deze sites kiezen uit een lijst van bekende wetenschappers zoals Prof.dr. Dave Blank (Nanotechnologie, Universiteit Twente), Prof.dr. Jan Aarts (natuurkundige, Universiteit Leiden), Prof.dr. Chris van Weert (natuurkundige en voorzitter onderwijsvernieuwingscommissie Nieuwe Natuurkunde), Prof.dr. Anne Kox (natuurkundige, wetenschapshistoricus en Einsteinexpert, Universiteit van Amsterdam en California Institute of Technology).

Over de websites
De website Natuurkunde.nl is voor de bovenbouw HAVO/VWO en Sciencespace.nl is voor de onderbouw VO. Beide zijn initiatieven van de natuurkundegemeenschap in Nederland. Met de website natuurkunde.nl (3000 unieke bezoekers per dag) en het nieuwe Sciencespace.nl stimuleert de stichting Natuurkunde.nl de belangstelling en van waardering in het onderwijs voor de studie van de natuurwetenschappen zodat het aantal Bèta-studenten toeneemt. Zowel natuurkunde.nl als Sciencespace.nl zijn bedoeld voor scholieren en hun docenten.