Sinds vorige week is de nieuwe website www.ikonderzoekwater.nl online. Leerlingen uit 5havo en 6vwo kunnen met behulp van deze website een onderzoek uitvoeren bij organisaties in de watersector. Deze organisaties dragen actuele vraagstukken aan, en bieden de leerlingen begeleiding bij het uitwerken van hun werkstuk. Zo doet een groepje leerlingen onderzoek naar

Sinds vorige week is de nieuwe website www.ikonderzoekwater.nl online. Leerlingen uit 5havo en 6vwo kunnen met behulp van deze website een onderzoek uitvoeren bij organisaties in de watersector. Deze organisaties dragen actuele vraagstukken aan, en bieden de leerlingen begeleiding bij het uitwerken van hun werkstuk. Zo doet een groepje leerlingen onderzoek naar ‘de zeespiegelstijging’ bij het KNMI en een ander groepje naar ‘het sluiten van de waterkringloop’ bij Grontmij.

Watersector
De watersector investeert in de begeleiding van havo- en
vwo-leerlingen, om hen zo voor te lichten over de mogelijkheden en de
diversiteit van werken in de watersector. Voor leerlingen biedt
deelname aan het project een unieke kans om een bijdrage te leveren aan
actuele en maatschappelijke vraagstukken. Daarbij worden de leerlingen
mede begeleid door professionals die zelf in de watersector werken.


Pilot

Momenteel vindt een pilot van het project plaats in de regio Utrecht.
De pilot van ikonderzoekwater.nl wordt gecoördineerd door het Junior
College Utrecht van de Universiteit Utrecht en advies- en
ingenieursbureau DHV. Begeleiding bij de profielwerkstukken wordt door
ongeveer 25 organisaties uit de regio Utrecht geboden (o.a.
onderzoeksinstellingen, aannemers, waterleidingbedrijven, diverse
gemeenten, waterschappen en adviesbureaus). Het resultaat van de pilot
in regio Utrecht zal in voorjaar 2010 tijdens een regionale bijeenkomst
gepresenteerd worden als opmaat voor een landelijk aanbod van
profielwerkstukken over water.