Het Wereld Natuur Fonds en Codename Future lanceren de website wnf.codenamefuture.nl . Hierop staat lesmateriaal dat middelbare scholieren bewust maakt van hun invloed als consument op de natuur overal ter wereld.

Het Wereld Natuur Fonds en Codename Future lanceren de website wnf.codenamefuture.nl . Hierop staat lesmateriaal dat middelbare scholieren bewust maakt van hun invloed als consument op de natuur overal ter wereld.

 

De twee organisaties combineren hun specialisaties, het beschermen van
de natuurlijke rijkdom aan dier- en plantsoorten op aarde en het
betrekken van jongeren hierbij met behulp van aantrekkelijk digitaal
lesmateriaal. Werken met het materiaal begint altijd met een les ‘Jouw Voetafdruk’,
waarin leerlingen met de ‘ecologische voetafdruk’ berekenen hoeveel
ruimte ze nodig hebben voor hun manier van leven. Daarna gaan ze aan de
slag met onderwerpen als: bossen, oceanen, bescherming van dieren,
klimaatsverandering en zoetwatergebieden. De bijbehorende opdrachten
dagen hen uit om kennis te vergaren over het onderwerp, een eigen
mening te vormen en in hun omgeving onderzoek te doen. Vervolgens gaan
zij aan de slag met een creatieve opdracht, een buitenopdracht, een
opdracht thuis en een presentatie.

Het lesmateriaal ‘Living Planet’ is geïntegreerd in het onderwijs.
Docenten kunnen het materiaal inzetten tijdens reguliere lessen, maar
ook tijdens een projectweek. Het didactische concept en de aangeboden
thema’s zijn voor alle niveaus van de onderbouw en bovenbouw van het
voortgezet onderwijs bruikbaar. Het lesmateriaal Living Planet is
vakoverstijgend, kennisactiverend, meningvormend en
vaardighedengericht. Voor de inzet van het lesmateriaal is er een
docentenhandleiding en een draaiboek beschikbaar en indien gewenst,
tegen betaling, professionele begeleiding.

Codename Future is ’De Nieuwe Uitgever’ in het moderne leren. Wij
streven ernaar om jongeren te professionaliseren aan de hand van hun
maatschappelijke positie.