Per 1 augustus zijn er nieuwe wetten op de terreinen van het primair-, (voortgezet) speciaal-, voortgezet en beroepsonderwijs van kracht geworden. Voor een volledig overzicht van de nieuwe en gewijzigde wetgeving kunt u terecht op: www.rijksoverheid.nl/nieuws/2010/08/02/overzicht-nieuwe-wet-en-regelgeving-ocw-per-1-augustus-2010.html

Per 1 augustus zijn er nieuwe wetten op de terreinen van het primair-, (voortgezet) speciaal-, voortgezet en beroepsonderwijs van kracht geworden. Voor een volledig overzicht van de nieuwe en gewijzigde wetgeving kunt u terecht op: www.rijksoverheid.nl/nieuws/2010/08/02/overzicht-nieuwe-wet-en-regelgeving-ocw-per-1-augustus-2010.html