De Internet Innovatie Award is de jaarlijkse prijs van Internet Society Nederland voor vernieuwende en belangwekkende initiatieven op internetgebied van eigen bodem. De 10 nominaties voor de Internet Innovatie Award 2016 zijn bekendgemaakt. Op 14 januari 2016 zal de Internet Innovatie Award worden uitgereikt tijdens de Internet Nieuwjaarsbijeenkomst in het Sieraad in Amsterdam. Een vakjury kiest de winnaar. De vakjury bestaat dit jaar uit Erik Huizer (SURF), Valerie Frissen (SIDN fonds), Astrid Oosenburg (PvdA), Marjolijn Bonthuis (ECP) en Teun Gautier (Publeaks).

De Internet Innovatie Award is de jaarlijkse prijs van Internet Society Nederland voor vernieuwende en belangwekkende initiatieven op internetgebied van eigen bodem. De 10 nominaties voor de Internet Innovatie Award 2016 zijn bekendgemaakt. Op 14 januari 2016 zal de Internet Innovatie Award worden uitgereikt tijdens de Internet Nieuwjaarsbijeenkomst in het Sieraad in Amsterdam. Een vakjury kiest de winnaar.  De vakjury bestaat dit jaar uit Erik Huizer (SURF), Valerie Frissen (SIDN fonds), Astrid Oosenburg (PvdA), Marjolijn Bonthuis (ECP) en Teun Gautier (Publeaks).

De 10 genomineerden zijn:

1. The Things Network

Een crowdsourced, gratis en open ‘Internet of Things’ netwerk, gebaseerd op de technologie LoraWAN.

2. WRR-rapport ‘De publieke kern van het internet’

Het WRR-rapport over de Nederlandse agenda voor een buitenlands internetbeleid betoogt dat de centrale protocollen en infrastructuren van het internet als een mondiaal publiek goed moeten worden beschouwd.

3. De iBeacon Mile

Publieke testomgeving voor Internet of Things, tot stand gekomen in samenwerking van uiteenlopende partijen.

4. CodeUur – Hour of Code

Stichting die kinderen van de basisschool digitaal vaardig maakt door ze te leren programmeren.

5. Freecoin

Set van tools om mensen gebruik te laten maken van betaalmechanismen die transparant en controleerbaar zijn door andere organisaties.

6. Whitebox

De Whitebox is een oplossing voor het veilig uitwisselen van patiëntgegevens.

7. Internet.nl

Via Internet.nl kunnen internetgebruikers op eenvoudige en geautomatiseerde wijze checken of hun internetverbinding, e-mail en website voldoen aan moderne, veilige internetstandaarden.

8. Code 4 NL

Code for NL koppelt innovatieve mensen met technische vaardigheden aan beleidsmedewerkers, ambtenaren en bestuurders om te werken aan concrete oplossingen voor maatschappelijke problemen.

9. Another Virtual Network Environment

AVNE is een programma dat de toegang tot het Tor-netwerk voor anoniem internetten gebruikersvriendelijker en veiliger maakt.

10. Binary Analysis Tool

Tool om in firmware te kunnen rondkijken en eventueel gevonden zwakheden tussen verschillende apparaten van verschillende leveranciers te kunnen koppelen.

Een korte toelichting van de genomineerde initiatieven staan hier.

De Internet Innovatie Award is de jaarlijkse prijs van Internet Society Nederland. De Award is een teken van grote maatschappelijke waardering voor prestaties ter verbetering van het internet en het gebruik ervan. In 2015 ging de Award naar NetAidKit, een gebruiksvriendelijk apparaat waarmee kwetsbare gebruikers zoals journalisten en mensenrechtenactivisten overal veilig en anoniem op internet kunnen.