Op 4 november lanceerde het ministerie van OCW de site bevoegd.nl. De website geeft percentages van het aantal bevoegde leraren, lesgevende studenten en onbevoegde docenten. Uit reacties van scholen en besturen blijkt dat de gebruikte gegevens een ongenuanceerd, verouderd en dus onjuist beeld van de werkelijkheid geven.

Op 4 november lanceerde het ministerie van OCW de site bevoegd.nl. De website geeft percentages van het aantal bevoegde leraren, lesgevende studenten en onbevoegde docenten. Uit reacties van scholen en besturen blijkt dat de gebruikte gegevens een ongenuanceerd, verouderd en dus onjuist beeld van de werkelijkheid geven. De VO-raad heeft het ministerie gevraagd de gegevens op bevoegd.nl aan te passen.

De reacties ondersteunen de kritiek van de VO-raad op de betrouwbaarheid van de getoonde cijfers. De VO-raad gebruikt de reacties om druk uit te oefenen op het ministerie van OCW om correcte gegevens te ontsluiten. De VO-raad is een groot voorstander van transparantie, maar benadrukt het belang van zorgvuldigheid. Transparantie heeft alleen het gewenste effect als de gegevens genuanceerd en correct zijn.

Brief
In een brief aan het ministerie heeft de VO-raad laten weten dat het aan de scholen zelf is om zich aan ouders en andere belanghebbenden te verantwoorden over de mate van bevoegdheid. Ook wil de VO-raad zelf berekeningen kunnen uitvoeren en kunnen beschikken over dezelfde informatie waarover het ministerie beschikt. De VO-raad heeft het ministerie daarom gevraagd deze gegevens zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen.

Bronnen
De bronnen waar het ministerie zich op baseert