Scholen, vakverenigingen en groepen leraren kunnen beroep doen op het Ruud de Moor Centrum (RdMC) van de Open Universiteit voor ondersteuning bij de professionalisering van leraren. Aanvragen voor ondersteuning in 2012 kunnen uiterlijk 25 mei 2011 ingediend worden. De voorwaarden, procedure en aanvraagformulieren voor

Scholen, vakverenigingen en groepen leraren kunnen beroep doen op het Ruud de Moor Centrum (RdMC) van de Open Universiteit voor ondersteuning bij de professionalisering van leraren. Aanvragen voor ondersteuning in 2012 kunnen uiterlijk 25 mei 2011 ingediend worden. De voorwaarden, procedure en aanvraagformulieren voor