Op 26 april is officieel het startschot gegeven aan de nieuwe Vereniging van Organisaties voor ICT in het Onderwijs (VOIO). Het besef dat het Nederlandse onderwijs kan worden verbeterd met de inzet van ICT is inmiddels in de markt definitief doorgedrongen. Onderwijs van goede kwaliteit is essentieel voor de Nederlandse informatiesamenleving en kenniseconomie. Indien in het onderwijs goed gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van ICT, kunnen zowel leerling, docent, als school nog beter functioneren.

Op 26 april is officieel het startschot gegeven aan de nieuwe Vereniging van Organisaties voor ICT in het Onderwijs (VOIO). Het besef dat het Nederlandse onderwijs kan worden verbeterd met de inzet van ICT is inmiddels in de markt definitief doorgedrongen. Onderwijs van goede kwaliteit is essentieel voor de Nederlandse informatiesamenleving en kenniseconomie. Indien in het onderwijs goed gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van ICT, kunnen zowel leerling, docent, als school nog beter functioneren.

Ook vanuit het bedrijfsleven en particuliere initiatieven wordt ge