ICT-kennis onderwijs

Een groot gedeelte van de onderwijsprofessionals in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs beoordeelt eigen ICT-kennis als goed of heel goed. Dit gaat om bijna 90 procent. Slechts de helft geeft collega’s dezelfde beoordeling.

Dit blijkt uit onderzoek dat SLBdiensten liet uitvoeren onder 454 onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs en mbo. Vijftien procent van de ondervraagden vindt de ICT-kennis van collega’s ondermaats en slechts vier procent vindt zijn of haar eigen kennis onvoldoende.

“Het is een menselijke eigenschap om je eigen kennis beter te vinden dan die van anderen en jezelf niet als onderdeel van het ‘probleem’ te beschouwen”, geeft Jeroen Borgsteede, directeur van SLBdiensten, aan. “Voor de gemiddelde leraart is digitalisering geen randvoorwaarde voor goed onderwijs. Hierdoor is de adoptie van toegepaste ICT-oplossingen laag, met name onder de oudere generatie.”

Mbo-docenten zijn relatief het minst te spreken over de ICT-vaardigheden van collega’s.

ICT-kennis van leerlingen

Wat opvalt is dat de respondenten de ICTkennis van hun leerlingen ongeveer evengoed inschatten als die van hun collega’s. 55 procent vindt de kennis van leerlingen goed tot zeer goed, terwijl 53 procent dit ook van collega’s vindt. “Kinderen zijn van jongs af aan dagelijks in de weer met telefoons, tablets of laptops. Het is daarom niet vreemd dat het gevoel bestaat dat leerlingen digitaal goed onderlegd zijn. Of dat betekent dat zij ook daadwerkelijk meer verstand hebben van ICT, is hier echter niet mee gezegd.”

De ICT-kennis delen en bijhouden

Er lijkt nog ruimte ter zijn voor verbeteringen wanneer het op de ICT-kennis van docenten aankomt. Maar wie zou de taak op zich moeten nemen om dit naar een hoger niveau te tillen? Ruim dertig procent van de ondervraagden geeft aan de school waar zij werken er verantwoordelijk voor te vinden. Wat opvalt is dat bijna twee keer zoveel mannen als vrouwen vinden dat hun school op dit gebied zich kan verbeteren.

Daarnaast kunnen collega’s ook hun kennis delen, maar ook dat gebeurt te weinig, volgens drie op de tien leraren.

Kort samengevat moet er dus meer kennis gedeeld worden, door ondewrwijsinstellingen als collega’s. Volgens de ondervraagden kan dit door cursussen aan te bieden, webinars te organiseren en trends te delen in een nieuwsbrief. Zelf houden leraren hun kennis vooral op peil door trainingen te volgen en YouTube-tutorials te kijken.

Lees meer op de website van SLBdiensten.nl.