Kennisnet heeft kort geleden een nieuwe publicatie uitgebracht over technologie in het onderwijs. In deze publicatie wordt het buitenland met Nederland vergeleken en gekeken hoe we kunnen leren van andere landen op onderwijsgebied.

Technologische ontwikkelingen hebben veel invloed op onze samenleving. En dus ook op het onderwijs. Scholen willen leerlingen onderwijs bieden dat kansen biedt voor hun toekomst. Wereldwijd maken scholen daarbij verschillende onderwijskundige keuzes. De publicatie ‘Onderwijsvernieuwing met technologie, een internationale blik’, beschrijft deze keuzes. De publicatie helpt scholen bij het aanscherpen van het eigen denken over vernieuwingen met technologie.

Lees de samenvatting en de gehele publicatie op kennisnet.