De Landelijke Studentenvakbond presenteert vandaag haar rapport over afstandsonderwijs. Naar voren komt dat studenten positief zijn over de toegankelijkheid van hun docenten en de online onderwijsvormen. Ook geven zij aan de mogelijkheden om hun tijd vrij in te delen als zeer prettig te ervaren. Daarentegen missen studenten het sociaal contact met medestudenten, worden ze gehinderd door technische moeilijkheden en is de onderwijskwaliteit niet altijd vergelijkbaar met fysiek onderwijs. Tot slot zijn studenten door het afstandsonderwijs minder zeker over hun studievoortgang en zij geven daarbij aan bang te zijn om door de crisis studievertraging op te lopen. Dit meldt de LSVb.

Uit de resultaten komen drie belangrijke aanbevelingen naar voren: onderwijsinstellingen moeten duidelijk en tijdig communiceren over studievoortgang en alle daaraan gerelateerde zaken. Er moet meer maatwerk komen waarbij het welbevinden van de student en de vraag naar hoe de student effectief kan deelnemen aan het afstandsonderwijs centraal staat. Daarnaast moeten instellingen ernaar streven om zoveel mogelijk één-op-één contact tussen studenten en hun begeleiders te realiseren. In het bijzonder studenten met een functiebeperking hebben op dit moment behoefte aan persoonlijk contact. Onderwijsinstellingen moeten aandacht aan het contact met deze studenten blijven geven.

Bekijk hier het volledige artikel.