De scholen zijn weer begonnen. Dat betekent dat kinderen weer een groot deel van de dag onder de pannen zijn. Uit eerder onderzoek van Wallie, de veilige internetportemonnee, bleek dat kinderen in de zomervakantie gemiddeld 5 uur per dag online zijn. Hoe verhoudt zich dat met het aantal uren buiten de vakantie? Wallie vroeg het aan ruim 3600 kinderen in de leeftijd van 7 tot 17 jaar.

De scholen zijn weer begonnen. Dat betekent dat kinderen weer een groot deel van de dag onder de pannen zijn. Uit eerder onderzoek van Wallie, de veilige internetportemonnee, bleek dat kinderen in de zomervakantie gemiddeld 5 uur per dag online zijn. Hoe verhoudt zich dat met het aantal uren buiten de vakantie? Wallie vroeg het aan ruim 3600 kinderen in de leeftijd van 7 tot 17 jaar.

Aantal uren online
64% van de kinderen zegt tussen de 2 en 5 uur per dag online te zijn. Uit eerder onderzoek van Wallie bleek dat tijdens de vakantie 45% meer dan 5 uur online te zijn. Hieruit kunnen we opmaken dat vrije tijd vaker online wordt besteed. 33% van de meisjes zit meer dan 5 uur online, van de jongens is dit 29%. Minder dan twee uur hiervan is voor school zegt 82%.

Gaming
Aan het spelen van games wordt meer uren besteed. Slechts 42% van alle ondervraagden geeft aan hier minder dan 2 uur per dag mee bezig te zijn. Van de meisjes is dit 48%. Het gemiddelde ligt voor zowel de jongens als de meisjes tussen de 2 en 3 uur per dag. Een behoorlijke 25% zegt meer dan 4 uur per dag online spelletjes te spelen.

Games op school en educatieve games
Ook op school wordt gegamed. 26% van de ondervraagden zegt tijdens schooltijd te gamen. In het bijzonder de jongens, 75% van hen, speelt ook spelletjes op school. Ongeveer een zelfde percentage van de jongens speelt ook stiekem tijdens de les. Slechts 31% van de ondervraagden speelt wel eens educatieve games op school of als onderdeel van de les. Daar valt dus nog een hoop eer te behalen.

Afspraken met ouders over aantal uren gamen
Van alle ondervraagde kinderen heeft 47% afspraken met hun ouders gemaakt over het aantal uren dat ze mogen gamen. In de meeste gevallen mag dit pas als ze hun huiswerk afhebben. Die afspraak geldt voor 52% van de kinderen. Dat er nog flink wat extra uren bij onderhandeld of verdiend kunnen worden zegt 62%. Bijvoorbeeld als beloning voor goede cijfers (53%) of voor het opruimen van de eigen slaapkamer (36%). Maar ook huishoudelijke klusjes als afwassen (24%) of grasmaaien of de auto wassen (samen goed voor 13%) leveren extra speeltijd op.

Stiekem gamen
54,3% van alle ondervraagden speelt wel eens stiekem games in bed als ze eigenlijk moeten slapen. Zowel meisjes als jongens maken zich hier schuldig aan. Van de kinderen die wel eens stiekem gamen zegt 31% dan