De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen om onderzoek te laten doen naar de effecten van het samen opleiden van leraren in de school. Het doel is om lerarenopleidingen en scholen samen te laten werken bij het opleiden en professionaliseren van leraren. Dat meldt de VO-Raad.

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen om onderzoek te laten doen naar de effecten van het samen opleiden van leraren in de school. Het doel is om lerarenopleidingen en scholen samen te laten werken bij het opleiden en professionaliseren van leraren. Dat meldt de VO-Raad. 

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek wordt betrokken bij het opstellen van de juiste onderzoeksvraag. De VO-Raad vindt het een goede zaak dat er onderzoek komt, want het dringt bij het ministerie al langer aan om een antwoord te krijgen op de vraag hoe het de toekomst van samen opleiden ziet.

Verder heeft de Tweede Kamer de regering verzocht om voor 2017 op basis van het onderzoek een voorstel te doen voor eventuele inhoudelijke aanpassingen in de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen.

Tijdens het debat pleitte Kamerlid Paul van Meenen (D66) voor een verbetering van de positie van leraren. Hij wilde onder andere maximaal 20 lesuren voor leraren. De motie werd niet aangenomen.