Deze maand is het onderzoeksrapport

Deze maand is het onderzoeksrapport ‘Gepersonaliseerd leren met ICT: docent en leerling samen aan het stuur’ verschenen. Het beschrijft interventies met gepersonaliseerd leren met ICT op 35 vo-scholen en in 9 groepen van 94 po-scholen.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden en Oberon. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft het onderzoek gefinancierd. Opdrachtgever is het onlangs afgeronde Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Voor de zomer van 2018 komt een publieksversie van het onderzoek uit.

Alvast meer weten?
Bekijk het rapport Gepersonaliseerd leren met ICT: docent en leerling samen aan het stuur op de website van NRO.