De bekwaamheidseisen hebben sinds de invoering van de Wet BIO hun eigen plek gekregen in het personeelsbeleid van de scholen. Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO).

De bekwaamheidseisen hebben sinds de invoering van de Wet BIO hun eigen plek gekregen in het personeelsbeleid van de scholen. Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO).

De Wet beroepen in het onderwijs (BIO) werd op 1 augustus 2006 van kracht. Doel van de wet is dat de schoolbesturen hun personeelsleden in staat moeten stellen om zich te (blijven) bekwamen. Dat komt de professionaliteit en daarmee de onderwijskwaliteit ten goede.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW gaf het LPBO opdracht om te onderzoeken wat de resultaten zijn van de Wet BIO. Uit het onderzoek komt naar voren dat de werkgevers de bekwaamheidseisen van hun personeel over het algemeen goed hebben ingebed in het personeelsbeleid.

Het onderzoek richtte zich op het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Via: http://www.lpbo.nl/site.php?id=282 kunt u een digitale versie van het onderzoeksrapport downloaden.

bron: VOS/ABB