Vmbo-b en -k leerlingen zijn vanaf 2013 verplicht om hun examen via het beeldscherm te doen, in plaats van met pen en papier. Docenten zijn hierdoor genoodzaakt tot een ander soort examenvoorbereiding, die leerlingen traint op een digitale examenomgeving.

Vmbo-b en -k leerlingen zijn vanaf 2013 verplicht om hun examen via het beeldscherm te doen, in plaats van met pen en papier. Docenten zijn hierdoor genoodzaakt tot een ander soort examenvoorbereiding, die leerlingen traint op een digitale examenomgeving. ThiemeMeulenhoff introduceert hiervoor Digi-Trainer: een digitale examentrainer die de examenomgeving nabootst en leerlingen individueel voorbereidt.

Digi-Trainer is ontwikkeld door de makers van de bekende Examenbundel,in samenwerking met het Cito. Leerlingen trainen in hun eigen tempo op een gestructureerde manier individueel hun kennis en vaardigheden. Dit gebeurt in een omgeving die lijkt op het echte digitale examen, zodat leerlingen vertrouwd raken met de omgeving.
Docenten kunnen hierin desgewenst ondersteuning bieden. Ze hebben inzage in de voortgang van iedere leerling en kunnen tijdig bijsturen. Dit kan klassikaal of individueel.

Digitale examens zijn al sinds 2009 verplicht voor leerlingen van vmbo-b. Digi-Trainer heeft ook voor deze leerlingen destijds een digitale examenvoorbereiding ge