20 leerlingen van Montesorrischool Stad (Almere) zijn gestart met live online sessies in de virtuele klas. Leerachterstanden op het gebied van spelling worden weggewerkt door intensieve online begeleiding (4 keer per week).

20 leerlingen van Montesorrischool Stad (Almere) zijn gestart met live online sessies in de virtuele klas. Leerachterstanden op het gebied van spelling worden weggewerkt door intensieve online begeleiding (4 keer per week).

Specialisme (dyslexie, dyscalculie, meerbegaafdheid etc) wordt op flexibele basis ingehuurd, waardoor een aantrekkelijk kostenplaatje ontstaat voor zowel de school als de ouders. Nisai faciliteert deze (en meerdere) live online onderwijsdiensten.

De virtuele klas biedt de mogelijkheid om leerlingen live online onderwijs te geven met een hoog interactief niveau op regelmatige basis. Middels headset en webcam vindt online communicatie plaats. De leerling en de remedial teacher loggen in vanaf verschillende locaties, vanuit de klas en vanuit huis. Ouders kunnen meekijken en worden hierdoor actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.

Project online Remedial Teaching
De Montessorischool Stad is als eerste gestart met een project online Remedial Teaching. De deelnemende leerlingen, van de midden- en bovenbouw, hebben moeite met spelling in de reguliere klas. Samen oefenen zij gedurende 6 weken 3 keer per week in de virtuele klas met een ervaren remedial teacher. De continu