Microsoft lanceert in Nederland de online tool ‘Partners in Learning School Research’

Microsoft lanceert in Nederland de online tool ‘Partners in Learning School Research‘ [PILSR] die scholen en leerkrachten laat zien hoever ze zijn met innovatieve lesmethoden. Met deze lesmethoden brengen scholen leerlingen en studenten de vaardigheden bij die zij nodig hebben om in de huidige digitale informatiesamenleving goed te kunnen functioneren.

Onder deze vaardigheden, de zogeheten ’21st Century skills’ vallen creativiteit en innovatie, kritisch analytisch denken, samenwerkend probleem oplossend vermogen, zelfsturing, communiceren, bewust betrokken burgerschap en ict-vaardigheden.

Continue meting en vergelijking

Met de PILSR-tool krijgen scholen inzicht in hun eigen prestaties op het gebied van innovatieve lesmethoden en het onderwijzen van 21st Century Skills. Na het invullen van de enqu