GGD Amsterdam onderzoekt in het najaar van 2009 4.500 scholieren in de regio Amstelland (Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn). Leerlingen uit klas 2 en 4 op het voortgezet onderwijs, MBO studenten van het eerste leerjaar van het ROC en cursisten van het NOVA College beantwoorden tijdens een lesuur op school via internet vragen over hun lichamelijke en geestelijke gezondheid, thuissituatie, vrije tijd en leefstijl. Het onderzoek heet E-MOVO (Elektronische Monitor en Voorlichting).

GGD Amsterdam onderzoekt in het najaar van 2009 4.500 scholieren in de regio Amstelland (Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn). Leerlingen uit klas 2 en 4 op het voortgezet onderwijs, MBO studenten van het eerste leerjaar van het ROC en cursisten van het NOVA College beantwoorden tijdens een lesuur op school via internet vragen over hun lichamelijke en geestelijke gezondheid, thuissituatie, vrije tijd en leefstijl. Het onderzoek heet E-MOVO (Elektronische Monitor en Voorlichting).

Het unieke van het E-MOVO project is dat er naast onderzoek ook voorlichting gegeven wordt aan de jongeren die de vragenlijst invullen. Het levert dus niet alleen de GGD, scholen en gemeenten zicht op de gezondheid en leefstijl van jongeren, maar geeft ook gerichte adviezen aan de jongeren zelf. Elisabeth Jens, hoofd Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam: “Dat alle scholen in de regio Amstelland meedoen aan het onderzoek is fantastisch. Op die manier wordt het bereik van E-MOVO optimaal benut. Dit gaat vast mooie aanknopingspunten opleveren voor gerichte activiteiten!”

Gezondheid en leefstijl jeugd
Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de gezondheid en leefstijl van de jeugd. Door afname van de elektronische vragenlijst op school wordt een hoge respons verwacht, waardoor er een betrouwbaar beeld van de gezondheid van leerlingen ontstaat. Op basis van de gegevens van alle leerlingen uit de regio wordt een regioprofiel gemaakt. Dit profiel kan gebruikt worden voor het regionale en lokale jeugd- en gezondheidsbeleid.

Schoolprofiel

Scholen ontvangen een rapportage over de gezondheidstoestand van hun leerlingen op groepsniveau. Het schoolprofiel geeft scholen een indruk van de leefstijl en gezondheid van hun leerlingen en de factoren die daarop van invloed zijn. Daarnaast krijgen scholen een indruk van hoe leerlingen de sfeer op school ervaren. De gegevens kunnen worden gebruikt voor het school(gezondheids)beleid. Op verzoek van scholen kan de GGD vervolgens adviseren bij het opzetten van activiteiten om de gezondheid van de leerlingen en studenten te bevorderen.

Persoonlijk gezondheidsprofiel, voorlichting en advies
Na het invullen van de vragenlijst kunnen leerlingen op internet hun persoonlijke gezondheidsprofiel lezen met hierbij voorlichting en advies. Dit persoonlijke gezondheidsprofiel is alleen op te vragen door de leerling zelf. De voorlichtingsboodschap en het advies zijn toegesneden op de situatie van de leerling.

Samenwerking GGD’en Noord-Holland

GGD Amsterdam werkt in dit onderzoek samen met de vier andere GGD’en van de provincie Noord-Holland. In totaal doen 50.000 scholieren uit Noord-Holland mee aan E-MOVO. Alle gegevens van de 5 GGD’en gezamenlijk vormen een profiel van de provincie. Dit profiel kan gebruikt worden voor het provinciale jeugd- en gezondheidsbeleid.

E-MOVO in Amsterdam

E-MOVO wordt in Amsterdam vanaf schooljaar 2010/2011 jaarlijks afgenomen onder leerlingen uit klas 2 van het voortgezet onderwijs. Dit najaar wordt eerst gestart met een pilot. In deze pilot wordt E-MOVO onder 200 scholieren uit klas 2 van het  voortgezet onderwijs in Amsterdam afgenomen.