Stichting Krant in de Klas heeft de opdrachtenwebsite www.dedigitalekrant.nl voor het voortgezet onderwijs grondig vernieuwd. Op verzoek van docenten in het vmbo zijn er – naast opdrachten voor havo/vwo nu ook opdrachten ontwikkeld die zijn gericht op het vmbo.

Stichting Krant in de Klas heeft de opdrachtenwebsite www.dedigitalekrant.nl voor het voortgezet onderwijs grondig vernieuwd. Op verzoek van docenten in het vmbo zijn er – naast opdrachten voor havo/vwo nu ook opdrachten ontwikkeld die zijn gericht op het vmbo.

Het doel van De Digitale Krant is tweeledig: om de informatievaardigheden van leerlingen te (helpen) verbeteren en om hun mediabewustzijn te vergroten. 

 

Informatievaardigheden

Hoewel jongeren online zeer actief zijn, hebben zij veel moeite om informatie op waarde te schatten of om de relevantie van zoekresultaten te bepalen. Door de opdrachten op www.dedigitalekrant.nl te maken, leren zij hoe zij online nieuwsbronnen en de bijbehorende archieven kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld werkstukken en presentaties.

Mediabewustzijn

Veel media-educatieprogramma’s zijn vooral gericht op het hanteren van ict-toepassingen. Bij De Digitale Krant staat juist het zelf kritisch verwerken van informatie centraal. Door de berichtgeving van dagbladwebsites te vergelijken, leren leerlingen de verschillen en de overeenkomsten tussen deze nieuwsmedia te onderscheiden. Zonder kranten – papier of online – is een educatief programma gericht op mediawijsheid niet compleet.

De opdrachten en antwoordbladen kunnen kosteloos worden gedownload.

Alle dagbladsites te raadplegen via de Krantenportal

De opdrachtenwebsite sluit naadloos aan bij de Krantenportal die Stichting Krant in de Klas eerder dit jaar lanceerde. Op www.krantenportal.nl heeft KiK de websites van de Nederlandse dagbladen ondergebracht in een online overzicht. Per titel wordt achtergrondinformatie over de (online) kranten geboden. Daarmee kunnen bezoekers snel de informatievoorziening door de diverse dagbladen vergelijken.
De Krantenportal zelf is voor iedereen gratis toegankelijk. Docenten en leerlingen kunnen bovendien voor een periode van twee weken gratis gebruik maken van aanvullende diensten, zoals de e-papers en de archieven van de dagbladen. Daarvoor moeten de docenten zich eerst bij Stichting Krant in de Klas aanmelden.

Over Stichting Krant in de Klas

Stichting Krant in de Klas is in 1976 opgericht door De Nederlandse Dagbladpers (NDP), waarin alle (betaalde) dagbladen zich hebben verenigd. De stichting zet dagbladen, zowel op papier als online, in als lesinstrument ter bevordering van taal- en leesvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap. KiK verstrekt dagbladen gratis aan het primair en voortgezet onderwijs en ontwikkelt lesmateriaal ter ondersteuning van de bespreking van zowel de actualiteit als de berichtgeving daarover.