Loket MBO-ICT is ver gevorderd in onderhandelingen met Novell over gratis ondersteuning van het opensource-besturingssysteem Linux in het middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat om technische support, lesmateriaal en deelname aan Linux-examens, die kosteloos ter beschikking van mbo-scholen worden gesteld. Loket MBO-ICT is een samenwerkingsverband van ECABO en Kenteq, twee kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Loket MBO-ICT is ver gevorderd in onderhandelingen met Novell over gratis ondersteuning van het opensource-besturingssysteem Linux in het middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat om technische support, lesmateriaal en deelname aan Linux-examens, die kosteloos ter beschikking van mbo-scholen worden gesteld. Loket MBO-ICT is een samenwerkingsverband van ECABO en Kenteq, twee kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
GroenLinks stelde gisteren schriftelijke Kamervragen over het
(vermeende) gebrek aan aandacht voor open source in het middelbaar
beroepsonderwijs. In reactie hierop kan Loket MBO-ICT bekend maken dat
onderhandelingen met Novell al geruime tijd lopen, en inmiddels zo ver
gevorderd zijn dat beide partijen verwachten nog voor de zomer een
overeenkomst met concrete afspraken te kunnen afsluiten.


Wereldwijd

Daarbij gaat het om het belangrijkste opensource-product: het
besturingssysteem Linux. Hoewel deze software per definitie gratis is,
hebben gebruikers wel behoefte aan ondersteuning, net zoals bij
commerciële producten. Novell is op dit gebied wereldwijd een van de
grootste spelers.

Door de beoogde overeenkomst krijgen mbo-opleidingen naar verwachting
komend schooljaar gratis ondersteuning van Novell bij het onderwijs in
Linux. Ook lesmateriaal en deelname aan examens voor Linux-certificaten
worden dan door Novell kosteloos ter beschikking gesteld. Daarmee gaat
de overeenkomst aanzienlijk verder dan de samenwerking die Loket
MBO-ICT al heeft met Microsoft, Cisco en ORACLE, drie leveranciers van
commerciële software.

ICT-opleidingen
Om de opname van Linux in de ICT-opleidingen van het mbo te
vergemakkelijken, zal Loket MBO-ICT samen met Novell in kaart brengen
waar (elementen van) Linux-certificaten in te passen zijn in de diverse
mbo-opleidingen. Dit is eerder al gebeurd voor de certificaten van
Microsoft, Cisco en ORACLE.

Scholen kunnen vervolgens zelf kiezen welke elementen ze willen
gebruiken in hun opleidingen. Het voordeel is tweeledig: enerzijds zijn
de opleidingen technisch up to date, anderzijds kunnen leerlingen als
ze dat willen gemakkelijker naast hun diploma ook een of meer
certificaten behalen.

Loket MBO-ICT wil deze vergelijkingen uitbreiden naar alle
ICT-certificaten – open source of gesloten – die van belang zijn voor
ICT-beroepsbeoefenaars. Het centrale doel van Loket MBO-ICT is immers
dat ICT-beroepsopleidingen optimaal aansluiten op de behoeften van de
arbeidsmarkt. Open source is daarbij steeds in beeld. Daarom heeft
Loket MBO-ICT het ook nadrukkelijk opgenomen in de beroepenwedstrijden
die zij organiseert voor mbo-studenten van de opleiding ICT-beheerder.
In het landelijke toernooi van 2008 was Open Source één van de drie
wedstrijddivisies, naast Microsoft en Cisco. De drie winnaars van deze
divisies vormden samen het ICT-team dat namens Nederland deelnam aan
het EuroSkills-toernooi van 2008. In 2010 wil Loket MBO-ICT opnieuw
deze opzet volgen.


www.loketmboict.nl