De opening van het eerste Medialab in Nederland! Het Voortgezet Onderwijs speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van onze jongeren. Daarbij speelt technologie een belangrijke rol. Kan het VO met de beschikbare financiële en technologische middelen de jeugd voldoende stimuleren en uitdagen? Het Amstelveen College laat zien hoe dit kan met de introductie van het eerste Medialab in Nederland. Een multifunctioneel lab waarin de toepassingen van Virtual Reality, Immersive Computing en PC’s worden geïntegreerd in het onderwijscurriculum. Het Amstelveen College staat voor eigentijds en gedegen onderwijs met een laptop als leermiddel, het vak digitale letteren in het onderwijsprogramma en 3D-lessen in het medialab.

Paul Rosemöller, voorzitter van de VO raad en Anke de Peuter, rector-bestuurder,  zullen de opening verrichten. Daarnaast zijn er enkele workshops waarin het Amstelveen College, HP/ De Rekenwinkel en onderwijsexperts ingaan op hoe onderwijs en technologie elkaar verder versterken.