Met het vakoverstijgende lesproject Register van de Dag van Gister maken en leren leerlingen van het voortgezet onderwijs uit Noord- en Zuid-Holland geschiedenis uit persoonlijke verhalen van ouderen. Interviews, historisch onderzoek en een multime-diapresentatie maken deel uit van de lessen.

Met het vakoverstijgende lesproject Register van de Dag van Gister maken en leren leerlingen van het voortgezet onderwijs uit Noord- en Zuid-Holland geschiedenis uit persoonlijke verhalen van ouderen. Interviews, historisch onderzoek en een multime-diapresentatie maken deel uit van de lessen. Via de website www.gister.nl maken de leerlingen de oral history van hun omgeving beleefbaar voor een breed publiek.

Jongeren brengen de herinneringen van senioren tot leven
Register van de Dag van Gister geeft de scholen educatieve en digitale middelen om het vak geschiedenis interessant te maken voor jongeren. Het lesproject maakt geschiedenis persoonlijk en daarom levendig en boeiend. Centraal in het lesproject staan oral history en de soundslide.

Oral History
Oral history is een methode om door middel van interviews vast te leggen hoe mensen de geschiedenis van hun eigen tijd beleefden. Leerlingen interviewen tijdens het project senioren over hun herinneringen aan alledaagse thema