Zoeken, vinden en beoordelen van informatie op internet zijn vaardigheden die steeds belangrijker worden. Om deze vaardigheden ook op school te trainen maakte het Ontwikkelcentrum een speciale leereenheid. AOC Friesland, een school voor (v)mbo groen, integreert deze nieuwe leereenheid onder

Zoeken, vinden en beoordelen van informatie op internet zijn vaardigheden die steeds belangrijker worden. Om deze vaardigheden ook op school te trainen maakte het Ontwikkelcentrum een speciale leereenheid. AOC Friesland, een school voor (v)mbo groen, integreert deze nieuwe leereenheid onder