Hoe kunnen leraren optimaal gebruikmaken van elkaars ervaring en kennis? Of hoe kunnen leraren enthousiast worden om ict in hun lessen te gaan inzetten? De Open Universiteit werkt samen met scholen en leraren aan dit soort professionaliseringsvragen uit de praktijk. Scholen die ook een professionaliseringsvraag hebben, kunnen kosteloze ondersteuning aanvragen.

Hoe kunnen leraren optimaal gebruikmaken van elkaars ervaring en kennis? Of hoe kunnen leraren enthousiast worden om ict in hun lessen te gaan inzetten? De Open Universiteit werkt samen met scholen en leraren aan dit soort professionaliseringsvragen uit de praktijk. Scholen die ook een professionaliseringsvraag hebben, kunnen kosteloze ondersteuning aanvragen. De eerstvolgende projecten gaan in september 2013 van start. Projectaanvragen kunnen tot 1 maart a.s. worden ingediend.

 

Wie kan een aanvraag indienen?

Scholen, opleidingsinstituten, non-profit organisaties (gefinancierd uit publieke middelen) en groepen leraren (bijvoorbeeld een lerarenvereniging) kunnen een aanvraag indienen. De voorwaarden, procedure en aanvraagformulieren voor ondersteuning zijn te raadplegen op www.look.ou.nl.

 

Hoe biedt de Open Universiteit ondersteuning?

LOOK (Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek) van de Open Universiteit gaat samen met leraren en management op zoek naar praktische oplossingen. De focus ligt op (online) leren op de werkplek. De (aanstaande) leraren, het proces van professionaliseren en onderzoek staan in de projecten die in aanmerking komen centraal.

 

Onderzoek

LOOK verricht praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in de projecten, in samenwerking met leraren en lerarenteams. Hierdoor wordt de relevantie van onderwijsonderzoek vergroot. Dat onderzoek gebeurt vanuit de onderzoeksprogramma

You may also like