In oktober2010 is digiDUIF gestart met een pilot van het Ouderportaal in nauwe samenwerking met de stichting Flore . Het Ouderportaal is een extra module van digiDUIF, met deze module krijgen leerkrachten en ouders beter grip op de (leer)ontwikkeling van het kind. Geen verrassingen meer tijdens de ouderavonden en tijdig kunnen bijsturen.

In oktober2010 is digiDUIF gestart met een pilot van het Ouderportaal in nauwe samenwerking met de stichting Flore . Het Ouderportaal is een extra module van digiDUIF, met deze module krijgen leerkrachten en ouders beter grip op de (leer)ontwikkeling van het kind. Geen verrassingen meer tijdens de ouderavonden en tijdig kunnen bijsturen.

Het Ouderportaal is online te raadplegen en geeft over de gehele schoolperiode zicht op het feitelijke genormeerde ontwikkelingsniveau van het kind per vakgebied. Dit bepaalt de keuze voor het vervolgonderwijs. Bij afwijkingen kan met de ouders worden ingezoomd op het probleem voor een adequate analyse en acties. “Wanneer je als onderwijs erin slaagt om de ouders de juiste informatie aan te leveren, kun je een grote stap zetten op de weg naar educatief partnerschap voor ouders. Ouders en school moeten zich samen verantwoordelijk kunnen voelen voor de ontwikkeling van ieder kind” aldus Siebrand Konst , Hoofd afdeling Onderwijs van Stichting Flore.

Tijdens de NOT van 25 t/m 29 januari in de jaarbeurs Utrecht presenteert digiDUIF de nieuwe module. De module draait hier op een fictieve school zodat bezoekers, ouders en leerkrachten het gemak van het Ouderportaal aan den lijve kunnen ondervinden.